Regulament Giveaway Serban Lorena

1. Organizator

Organizatorul concursului este H&G Times, s.r.o., cu sediul în Kanianka 972 17  Pod vinicou 417/45 înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. 50121693, cod fiscal nr. SK2120178566, denumită în continuare Organizator.

Decizia de derulare a concursului conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti.


Acest concurs nu este organizat de Facebook/Instagram.

  1. Durata concursului

Concursul incepe la data de 13.06.2020 si se incheie la data de 13.06.2020.

  1. Locul de desfasurare a concursului si conditiile de participare

Concursul se desfasoara exclusiv pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/serbanlorena/

Are drept de participare orice vizitator care indeplineste toate conditiile de mai jos:

- respecta mecanismul concursului (punctul 5)

- este cetatean roman sau rezident pe teritoriul Romaniei la data inscrierii in concurs si are minim 14 ani impliniti la data participarii, indiferent de sex, nationalitate sau religie;

- este de acord cu publicarea numelui lui, in cazul in care este castigator, pe pagina de facebook/instagram DayNightRo si Serban Lorena (https://www.instagram.com/serbanlorena/) si pe site-ul www.daynight.ro;

- confirma ca a citit si a inteles prezentul Regulament si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta.

Se vor valida numai inscrierile utilizatorilor care respecta toate conditiile de participare la concurs. Nu au drept de participare angajatii Organizatorului, colaboratorii care contribuie la realizarea acestui concurs, precum si rudele pana la grad IV ale acestora si afinii.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare

Dreptul de participare va fi anulat automat in conditiile in care Organizatorul constata tentative de fraudare a concursului.

  1. Regulamentul concursului

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii concursului, orice modificare a acestuia intrand in vigoare prin publicarea pe aceasta pagina, care gazduieste in mod oficial regulamentul concursului. In cazul modificarii acestui Regulament, Organizatorul poate instiinta participantii prin e-mail, insa nu este obligat sa o faca.

  1. Mecanismul concursului

Concursul "Giveaway Lorena" este anuntat pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/serbanlorena/. In data de 13.06.2020, va fi postat concursul pe Instagram iar utilizatorii vor trebui sa dea follow paginii de Instagram @daynightro& @serbanlorena si sa dea tag unui prieten / unei prietene innebunit/a dupa produsele in cadrul postarii de concurs din pagina https://www.instagram.com/serbanlorena/ In concurs intra toti utilizatorii ce respecta conditiile prezentate in postare, pana  13.06.2020.

  1. Desemnarea si anuntarea castigatorului

In acest concurs va fi desemnat 1 castigator, cine primeste un SET DayNight.. Numele castigatorilor va fi afisat si pe paginile de facebook si instagram DayNightRO.

Castigatrul va fi contactat de catre DayNight. Daca acesta nu va putea fi contactat si nu isi revendica premiul in termen de 3 zile lucratoare (72 ore) de la anuntarea lui, va fi contactata rezerva numarul 1. 

  1. Premiile oferite

3 Premiantul primeste un set pentru albirea dintilor de la DayNightRO.

  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Fiecare participant declara ca este de acord ca datele sale cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea desfasurarii concursului. Toate formularele participante la concurs devin proprietatea Organizatorului, care se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor sau castigatorului la prezentul concurs si sa le utilizeze conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.

Tuturor abonatilor participanti la concurs le sunt garantate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

  1. Responsabilitatea Organizatorului

Organizatorul nu are nici o raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiului dupa acordarea acestora. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiului si nu acorda alt termen de garantie, de utilizare sau functionare pentru premiul acordat in cadrul concursului decat cele acordate de importatorul premiului.

Organizatorul va acorda premiul conform prezentului Regulament, acesta neavand obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.

Prin participarea la acest concurs, participanti sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile. Inscrierea in acest concurs inseamna pentru participanti aderarea neconditionata si irevocabila la termenii acestuia.

  1. Incetarea concursului

Organizatorul stabileste perioada de desfasurare a acestui concurs.

Prezentul concurs poate inceta de asemenea in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

  1. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

*Concursul nu este în nici un fel finantat, sponsorizat sau mentinut de catre Facebook/Instagram.